Narva Gate OÜ
Kose 12, 20103 Narva, tel +372 356 5670
info@narvagate.eu
Estonian   English   Russian
         
Ajalugu
Ajalugu
Ajalugu

New Narva
New Narva

See PDF (3.3 Mb)

Planeering

Kreenholmi 30,3 hektarilise maa-ala detailplaneeringu eesmärk on selle 67 krundiks jagamine, sihtotstarvete muutmine ja ehitusõiguse määramine. Planeeringuga lahendatakse heakorrastus, haljastus, juurdepääsud ja parkimine, samuti tehnovõrkude renoveerimine.

Detailplaneeringuga haaratud piirkonna visioon on kujundada sellest lähima 20 aasta jooksul üks Narva suurimaid keskusi, kuhu on koondatud eluhooned, eri meelelahutus- ja kultuuriasutused (kunstigalerii, kontserdi- ja konverentsikeskus jne), teaduspark, kaubandus.

Detailplaneeringuala asub tekstiilitööstuse Kreenholmi Manufaktuur ajaloolisel maa-alal. Tegemist on omanäolise kultuurilis-ajaloolise maastikuga looduskauni jõe kaldal. Ülesanne on säilitada olevat ja anda lisaväärtus kogu piirkonnale. Planeeringu eripäraks on, et tuleb arvestada muinsuskaitse nõudmistega, kuna olemasolevatele endise manufaktuuri hoonetele on kehtestatud ühine kaitsevöönd ja kehtivad eritingimused muinsuskaitse seaduse järgi. Samuti peab silmas pidama Narva jõe kanjonit kui maastikukaitseala, siin on eesmärk kanjoni ja joaastangute kaitse.

Ülar Mark, Allianss Arhitektid (varem Urban Mark) arhitekt, mahulise osa autor:

"Oluline ja keeruline oli leida tasakaal vanade hoonete kõrvale sobiva kaubandusfunktsiooni ja elufunktsiooni segu segamine. See on nagu hea toidu tegemine, kus parasjagu peab olema kõike – väikesed eksklusiivsed korterid saarel vaatega Venemaale, ridaelamud kanali ääres, tornelamud pluss erinevad ärifunktsioonid – meelelahutus, kontserdisaal, kaubandus, hotellid, ujula, ajaloo muuseum, bürood jne. Kogu programmile parkimise sobitamine nii, et hea keskkond säiliks. Lisaks on tegemist Eestis küllaltki ainulaadse projektiga, hoonestuse maht ja ajalooline keskkond nõuab suuri investeeringuid kohas, mis ei ole tavapärane kasumlik kinnisvaraäri."

Alale on ette nähtud rajada neli 20 korruselist hoonet, millest 3 on eluhooned ja üks ärilise otstarbega hoone. Teised uusehitised on ette nähtud maksimaalselt 5-korruselised. Detailplaneeringualale jäävad kultuurimälestised on ettenähtud säilitada, renoveerida ning võtta kasutusele vastavalt Muinsuskaitseameti seatud tingimustele.

Vaata planeerigut PDF failist (27,5 Mb)